O nama

CZSS-Vukovar

Centar za socijalnu skrb Vukovar  je javna ustanova koja obavlja djelatnost socijalne skrbi. Djelatnost  Centra za socijalnu skrb propisana je člancima 127,128 i 129. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13).
Centar za socijalnu skrb Vukovar osnovan je za područje gradova Vukovara i Iloka te općina Bogdanovci, Borovo, Lovas, Tompojevci, Tovarnik, Trpinja i Negoslavci sa pripadajućim naseljima.
Sjedište Centra za socijalnu skrb Vukovar je na adresi: Vukovar, Županijska 13.
Za područje Grada Iloka osnovana je Podružnica Ilok, na adresi: Ilok, Strossmayerova 49.
Također u sklopu Centra za socijalnu skrb djeluje i Podružnica Obiteljski centar.