• czss-vukovar.hr
 • Županijska 13, Vukovar
 • (032) 450-920
 • (032) 450-946
 • korisnik096@mdomsp.hr

UDOMITELJSTVO ZA ODRASLE OSOBE –

ŠTO JE UDOMITELJSTVO ZA ODRASLE OSOBE?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji. Radi se o osobama koje ne mogu samostalno zadovoljiti osnovne životne potrebe, bilo to zbog bolesti, nemoći, starosti, radne nesposobnosti, invalidnosti ili drugih nepovoljnih životnih okolnosti, a pomoć im se ne može pružiti unutar njihova doma ili osigurati od strane članova obitelji.

ŠTO JE UDOMITELJSKA OBITELJ?

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu. Udomiteljska obitelj se mora voditi načelom osiguranja korisniku  pozitivnog i obiteljskog okruženja te ravnopravnosti unutar udomiteljske obitelji, očuvanja stečenih obiteljskih i drugih socijalnih veza korisnika, uključenosti u lokalnu zajednicu, te najboljim interesom za korisnika. Udomiteljska obitelj stječe dozvolu na vremensko razdoblje u trajanju od pet godina.

KOJE SU VRSTE  I UVJETI ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA?

Vrste udomiteljstva su: tradicionalno, specijalizirano, hitno te povremeno udomiteljstvo. Osoba koja želi obavljati udomiteljstvo mora:

 • biti hrvatski državljanin
 • biti punoljetna,
 • imati prebivalište u Republici Hrvatskoj,
 • imati poslovnu i zdravstvenu sposobnost,
 • imati završeno najmanje osnovnoškolsko obrazovanje,
 •  imati sposobnosti za potrebnu skrb o korisnicima, njihovu zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba, prema stručnoj procjeni tima za udomiteljstvo,
 •  imati vlastita sredstva za uzdržavanje, a minimalni mjesečni prihod za uzdržavanje udomitelja samca ili udomitelja i članova udomiteljske obitelji mora biti veći za 70% od iznosa visine zajamčene minimalne naknade utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi,
 • imati propisane stambene uvjete za obavljanje udomiteljstva.

KOLIKO KORISNIKA MOŽE BITI SMJEŠTENO U UDOMITELJSKU OBITELJ?

U jednu udomiteljsku obitelj može biti smješteno najviše četiri odrasla korisnika. Ukoliko se radi o udomitelju samcu, kao takav može skrbiti o najviše dva odrasla korisnika.

KOJA JE DOBNA GRANICA ZA BAVLJENJE UDOMITELJSTVOM ?

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva ne može podnijeti osoba starija od 60 godina.

MJESEČNE NAKNADE

Naknada za usluge smještaja i druge potrebe korisnika je definirana osnovicom propisana Zakonom o socijalnoj skrbi:

 •  odrasle i starije pokretne osobe – iznosi 360% osnovice
 • odrasle i starije polupokretne osobe – iznosi 400% osnovice
 • odrasle i starije nepokretne osobe – iznosi 480% osnovice

ŽELITE SE BAVITI UDOMITELJSTVOM ODRASLIH OSOBA?

Želite pružiti skrb, brigu, pažnju i sigurnost odraslim osobama koje nisu u mogućnosti samostalno si osigurati isto? Empatični ste, strpljivi, spremni na izazove i pomoć drugoj osobi? Imate osigurane navedene osnovne zakonske uvjete? Razgovarali ste o tome s ostalim članovima svoje obitelji i kućanstva?

Javite se stručnim djelatnicima Centra za socijalnu skrb Vukovar ukoliko je vaše prebivalište na području mjesne nadležnosti istog. U inicijalnom razgovoru ćete dobiti odgovore na sva  pitanja, te ključne informacije potrebne za podnošenje zahtjeva i provođenje postupka stjecanja dozvole za obavljanje poslova udomiteljstva. Sam postupak se sastoji od više faza: razgovora sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijskog testiranja, terenskog izvida radi provjere ispunjavanja stambenih uvjeta, edukacije za udomitelje i ostalih članova udomiteljske obitelji, te naposlijetku stjecanja dozvole za obavljanje poslova udomiteljstva.

RIJEČ NAŠIH UDOMITELJA:

„Moja djeca su uz njih naučila koliko i kako treba poštivati starije, te kako je teško kad si zaboravljen od svih…“

„Mnogo toga naučite, a najbolje od svega je koliko vaše malo, njima znači mnogo. Nema iskrenijeg osmijeha od njihovog, niti ispunjenijeg srca od vašeg.“

„Čovjek se na to treba čvrsto odlučiti, htjeti, psihički se pripremiti. Ali uz dobru volju i podršku obitelji, ništa nije strašno.“

„Sa mojim bakama sve doživljavam, zajedno pjevamo, pričamo i plačemo… Pričaju mi o svom životu, ljubavi i tajnama… Ujutro kad uđem u sobu i vidim zadovoljstvo i osmijeh na njihovom licu, ja sam najsretnija.“

KONTAKTI:

Radi prethodne najave za dolazak i inicijalni razgovor, javite se na broj telefona:

032/450-929 – Jelena Perak, mag.soc.rada

032/450-922 – Martina Špaček, dipl. prof. psih.

Ili putem mail-a na: jelena.perak@socskrb.hr ; martina.spacek@socskrb.hr

ZAKONSKA REGULATIVA:

 • Zakon o udomiteljstvu
 • Zakon o socijalnoj skrbi
 • Pravilnik o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje udomiteljske naknade
 • Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udom