• czss-vukovar.hr
  • Županijska 13, Vukovar
  • (032) 450-920
  • (032) 450-946
  • korisnik096@mdomsp.hr

 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (pdf)

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE (pdf)

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA (pdf)