• czss-vukovar.hr
 • Županijska 13, Vukovar
 • (032) 450-920
 • (032) 450-946
 • korisnik096@mdomsp.hr

Za obavljanje dijela djelatnosti sukladno odredbi čl. 126. st. 4., čl. 127. st. 2. i čl. 129. Zakona o socijalnoj skrbi i čl. 7. i 11. Statuta centra za socijalnu skrb Vukovar Centar ima Podružnicu Obiteljski centar, sa sjedištem u Vukovaru, K.A.Stepinca 45.

Usluge koje pružamo za Vukovarsko-srijemsku županiju:

 • SAVJETOVANJE
  • Individualno (za djecu, mlade, odrasle)
  • Bračno/partnersko
  • Obiteljsko
  • Roditeljsko
  • Pravno
 • OBITELJSKA MEDIJACIJA
 • EDUKACIJA POSVOJITELJA
 • EDUKATIVNI PROGRAMI i GRUPE PODRŠKE ZA RODITELJE I DJECU
  • „Znanje je cool“ (8 radionica za školsku djecu i grupe potpore i pomoći u učenju)
  • „Snažan kroz odgoj“ (9 radionica za roditelje školske djece)
  • „Rastimo zajedno“ (11 radionica za roditelje predškolske djece)
  • „Rastimo zajedno plus“ (11 radionica za roditelje predškolske s teškoćama u razvoju)
  • Klub očeva rastimo zajedno (ciklus od 4 radionice za očeve predškolske djece)
  • „Rastimo zajedno i mi“ (pilot ciklus od 15 radionica za roditelje predškolske djece koji djecu odgajaju u posebno zahtjevnim okolnostima)
  • „Pinklec“ (ciklus od 12 radionica za školsku djecu čiji su roditelji u procesu razvoda)

 

Usluge koje pružamo za područje mjesne nadležnosti CZSS Vukovar:

 • PROMICANJE RAZVOJA UDOMITELJSTVA
 • OSPOSOBLJAVANJE I EDUKACIJA POTENCIJALNIH UDOMITELJA ZA DJECU
 • OSPOSOBLJAVANJE I EDUKACIJA POTENCIJALNIH UDOMITELJA ZA ODRASLE
 • POTICANJE I ORGANIZIRANJE GRUPNOGA RADA ZA UDOMITELJE I UDOMLJENU DJECU
 • EDUKATIVNE GRUPE i GRUPE PODRŠKE ZA VODITELJE MJERA ZA ZAŠTITU DOBROBITI DJETETA

 

Na temelju javnih ovlasti Podružnica obiteljski centar obavlja i poslove vezano uz DJELATNOST DADILJE:

 • odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje,
 • odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja,
 • vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja,
 • provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja.

 

Kome se možete obratiti?

PREDSTOJNICA:

Ružica Pandža, dipl.soc.rad.univ.spec.iur.

Tel. 032 300-270

E-mail: Ruzica.Pandza@SOCSKRB.HR

 

Tomislava Kolarević Miladinović, dipl.iur.univ.spec.iur.

Tel. 032 300-269

E-mail:TKolarevic.Miladinovic@SOCSKRB.HR

 

Martina Špaček, dipl.psiholog-prof.

Tel. 032 300-269

E.mail: Martina.Spacek@SOCSKRB.HR

 

Radno vrijeme:                pon: 7,00-18,00 sati

uto-pet: 7,00-15,00 sati

Pauza:                  12,00-12,30 sati