• czss-vukovar.hr
  • Županijska 13, Vukovar
  • (032) 450-920
  • (032) 450-946
  • korisnik096@mdomsp.hr

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VUKOVAR
Županijska 13, Vukovar
telefon: (032) 450-920
fax: (032) 450-946

Ravnatelj: Zvonimir Rogulja, dipl. soc. radnik
direktni telefon: (032) 450-944, e- mail: zrogulja@socskrb.hr
Zamjenica ravnatelja: Nada Uzelac, dipl. sociolog
telefon: (032) 450-934

Službenik za informiranje: Vedrana Franjić, dipl. pravnik
telefon: (032) 450-938.
Zamjenica Službenika za informiranje: Biljana Glamočak, dipl. pravnik,
telefon: (032) 450 940

Računovodstvo:
Voditelj računovodstva: Željka Brkić, dipl.ekonomist, (032) 450-926.
Ljubica Simonović, (032) 450-925
Božica Jarij: (032) 450-924
Marina Rapčak (032) 450 947

 

PODRUŽNICA ILOK
Strossmayerova 49, Ilok
telefon: (032) 590-098
fax: (032) 590-224

Predstojnik Podružnice u Iloku: Branislav Lađević, dipl. pravnik

 

PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR
A. Stepinca 45, Vukovar
telefon: (032) 300-270
fax: (032) 300-269

Predstojnica Podružnice Obiteljski centar: Ružica Pandža, dipl. soc. rad. univ. spec. iur

 

Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak od 7:00 do 15:00 sati

Rad sa strankama:
od ponedjeljka do četvrtka od 8:00 do 12:00 sati

Pauza:
12:00 do 12:30 sati