• czss-vukovar.hr
  • Županijska 13, Vukovar
  • (032) 450-920
  • (032) 450-946
  • korisnik096@mdomsp.hr

Za obavljanje dijela djelatnosti Centar ima Podružnicu Obiteljski centar, sa sjedištem u Vukovaru.
Podružnica obavlja djelatnost i posluje u pravnom prometu pod nazivom:

Centar za socijalnu skrb Vukovar, Podružnica Obiteljski centar.
Sjedište Podružnice je u Vukovaru, K. A. Stepinca 45.

Podružnica Obiteljski centar obavlja dio djelatnosti Centra i to:
– savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose
– razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba meĎu djecom i mladima
– razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
– organiziranje i provoĎenje edukacije posvojitelja
– obiteljsku medijaciju
– poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
– poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.
Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, na temelju javnih ovlasti Podružnica Obiteljski centar obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje:
– odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
– odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja
– vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja
– provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se ureĎuje djelatnost dadilja.