• czss-vukovar.hr
  • Županijska 13, Vukovar
  • (032) 450-920
  • (032) 450-946
  • korisnik096@mdomsp.hr

Preuzmite dokumente u pdf formatu:

Statut Centra za socijalnu skrb Vukovar (pdf)

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova (pdf)

Pravilnik o radu (pdf)

Poslovnik o radu Upravnog vijeca Centra (pdf)

Pravilnik o jednostavnoj nabavi (pdf)