• czss-vukovar.hr
  • Županijska 13, Vukovar
  • (032) 450-920
  • (032) 450-946
  • korisnik096@mdomsp.hr

Natječaj – psiholog/inja

Na temelju članka 4. Pravilnika o radu i članka 39. Statua Centra  za socijalnu skrb Vukovar,  Centar za socijalnu...

Poziv na dostavu ponude

Centar za socijalnu skrb Vukovar Županijska 13, Vukovar OIB: 37171057441 Klasa: 404-04/17-01/1 Ur.broj: 2196-127-01/5-16-5 Datum: 06. rujan 2017. godine...

Natječaj – administrativni referent/ica

Natječaj za zapošljavanje jednog administrativnog referenta/ice-arhivara – obavijest: Vezano uz natječaj za zapošljavanje administrativnog referenta/ice-arhivara u Centru za socijalnu...