• czss-vukovar.hr
  • Županijska 13, Vukovar
  • (032) 450-920
  • (032) 450-946
  • korisnik096@mdomsp.hr

Financijska izvješća 01-06_2018. g.

Centar za socijalnu skrb Vukovar – Financijska izvješća za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine: Financijska izvjesca 01-06_2018 (xls)

Financijska izvješća 01-03_2018. g.

Centar za socijalnu skrb Vukovar – Financijska izvješća za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018. godine: Financijski izvjestaj za 01-03_2018 (xls)

Financijska izvješća 01-12 2017. g.

Centar za socijalnu skrb Vukovar – Financijska izvješća za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine: Financijska izvjesca za 2017 (xls)...

Financijska izvješća 01-06 2017. g.

Centar za socijalnu skrb Vukovar – Financijska izvješća za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine: Financijska izvjesca 01-06_2017 (xls) Biljeske...

Godišnji financijski izvještaji za 2015. g.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. 31. prosinac 2015.: Godišnje izvješće 2015 (xls) Bilješke uz godišnje...

Završno izvješće – 2014. godina

Centar za socijalnu skrb Vukovar – Završno izvješće za 2014. godinu – Bilješke uz financijske izvještaje 2014: Preuzmute dokumente:...