• czss-vukovar.hr
  • Županijska 13, Vukovar
  • (032) 450-920
  • (032) 450-946
  • korisnik096@mdomsp.hr

Projekt resocijalizacije

PROJEKT RESOCIJALIZACIJE — ŠTO MORAM UČINITI KAKO BI SE UKLJUČIO/LA? Što je Projekt resocijalizacije? Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama...