• czss-vukovar.hr
  • Županijska 13, Vukovar
  • (032) 450-920
  • (032) 450-946
  • korisnik096@mdomsp.hr

Financijska izvješća 01-06_2018. g.

Centar za socijalnu skrb Vukovar – Financijska izvješća za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine: Financijska izvjesca 01-06_2018 (xls)

Financijska izvješća 01-03_2018. g.

Centar za socijalnu skrb Vukovar – Financijska izvješća za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018. godine: Financijski izvjestaj za 01-03_2018 (xls)

Financijska izvješća 01-12 2017. g.

Centar za socijalnu skrb Vukovar – Financijska izvješća za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine: Financijska izvjesca za 2017 (xls)...

Financijski planovi 2018/2019/2020. g.

Centar za socijalnu skrb Vukovar – Financijski planovi decentraliziranih sredstava za 2018, 2019, 2020. g.: Financijski plan decentraliziranih sredstava...