• czss-vukovar.hr
  • Županijska 13, Vukovar
  • (032) 450-920
  • (032) 450-946
  • korisnik096@mdomsp.hr

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VUKOVAR

 

 

Centar za socijalnu skrb Vukovar  je javna ustanova koja obavlja djelatnost socijalne skrbi. Djelatnost  Centra za socijalnu skrb propisana je člancima 127,128 i 129. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13). Osnovan je za područje gradova Vukovara i Iloka te općina Bogdanovci, Borovo, Lovas, Tompojevci, Tovarnik, Trpinja i Negoslavci sa pripadajućim naseljima.